ཡུམ། Tibetan Women's Reality

Home » ཆོས་ལུགས། » བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ། 


བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ། 


Advertisements

 

མགོན་པོ་བསོད་ནམས།

བཀའ་གདམས་པ་བོ་ཏོ་བ།

བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།།


ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི།།


དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས།།


རྟག་ཏུ་གཅེས་བར་འཛིན་པར་ཤོག།

གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ།།


བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་ལྟ་ཞིང་།།


གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས།།


མཆོག་ཏུ་གཅེས་བར་འཛིན་པར་ཤོག།

སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ།།


རྟོག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག།


བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན།།


བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག།

རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།།


སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ།།


རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན།།


རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག།

བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས།།


གཤེ་བསྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི།།


གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པ་དང་།།


རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤོག།

གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི།།


རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས།།


ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང་།།


བཤེས་གཉེན་དམ་པར་ལྟ་བར་ཤོག།

མདོར་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པ་ཡིས།།


ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ།།


མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།།


གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག།

དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི།།


རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང་།།


ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས།།


ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Kunsang Dolma’s memoir

click to buy

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: