ཡུམ། Tibetan Women's Reality

Home » ཆོས་ལུགས། » བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ། 


བློ་སྦྱོང་ཚིག་བརྒྱད་མ། 


 

མགོན་པོ་བསོད་ནམས།

བཀའ་གདམས་པ་བོ་ཏོ་བ།

བདག་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ།།


ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི།།


དོན་མཆོག་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས།།


རྟག་ཏུ་གཅེས་བར་འཛིན་པར་ཤོག།

གང་དུ་སུ་དང་འགྲོགས་པའི་ཚེ།།


བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་ལྟ་ཞིང་།།


གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས།།


མཆོག་ཏུ་གཅེས་བར་འཛིན་པར་ཤོག།

སྤྱོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ།།


རྟོག་ཅིང་ཉོན་མོངས་སྐྱེས་མ་ཐག།


བདག་གཞན་མ་རུངས་བྱེད་པས་ན།།


བཙན་ཐབས་གདོང་ནས་བཟློག་པར་ཤོག།

རང་བཞིན་ངན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས།།


སྡིག་སྡུག་དྲག་པོས་ནོན་མཐོང་ཚེ།།


རིན་ཆེན་གཏེར་དང་འཕྲད་པ་བཞིན།།


རྙེད་པར་དཀའ་བས་གཅེས་འཛིན་ཤོག།

བདག་ལ་གཞན་གྱིས་ཕྲག་དོག་གིས།།


གཤེ་བསྐུར་ལ་སོགས་མི་རིགས་པའི།།


གྱོང་ཁ་རང་གིས་ལེན་པ་དང་།།


རྒྱལ་ཁ་གཞན་ལ་འབུལ་བར་ཤོག།

གང་ལ་བདག་གིས་ཕན་བཏགས་པའི།།


རེ་བ་ཆེ་བ་གང་ཞིག་གིས།།


ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་གནོད་བྱེད་ནའང་།།


བཤེས་གཉེན་དམ་པར་ལྟ་བར་ཤོག།

མདོར་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པ་ཡིས།།


ཕན་བདེ་མ་རྣམས་ཀུན་ལ་འབུལ།།


མ་ཡི་གནོད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཀུན།།


གསང་བས་བདག་ལ་ལེན་པར་ཤོག།

དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཀྱི།།


རྟོག་པའི་དྲི་མས་མ་སྦགས་ཤིང་།།


ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མར་ཤེས་པའི་བློས།།


ཞེན་མེད་འཆིང་བ་ལས་གྲོལ་ཤོག།

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Kunsang Dolma’s memoir

click to buy

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: