ཡུམ། Tibetan Women's Reality

Home » བོད་ཀྱི་བུད་མེད། » ང་ཡང་ངུས་པ་ཡིན།

ང་ཡང་ངུས་པ་ཡིན།

Advertisements

________བུ་མོ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོས་རྗེས།

ང་རོ།

ཞོགས་པའི་ཉི་ཟེར་ལ་བལྟ་བ་དང
དགོང་ཁའི་བསིལ་རླུང་ལ་གཡེང་བ་དང་འདྲ་བའི
གཞོན་དུས་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་ལོ་ཟླ་སྨུག་པོ
མེ་ཏོག་ཅིག་གི་མཛེས་སྡུག་དང
རྫ་བུམ་ཞིག་གི་རང་མདངས་ཡིན
གངས་ཁྲོད་ནས་གཙང་བོ་དང
རྫ་སུལ་ནས་རྩྭ་ཐང་བར་ཡན་པའི་ནད་ཡམས་ལྡོམ་པོས
མེ་ཏོག་དེའི་མཛེས་སྡུག་བཅོམ་ནས
རྫ་བུམ་དེར་གས་ཁ་བཏོད་སོང་བས
ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་ལས་དབང་ལ་འགྲམ་ལྕག་གཞུ་བཞིན
སྐྱོ་གར་རིང་མོ་ཞིག་གི་གཏམ་རྒྱུད་ཀློག་འགོ་བརྩམས
ལང་ཚོ་དེ་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་སོང
་སྒེག་དེ་དྲི་མས་སྦགས་སོང་བས
ཟོལ་བཅོས་ཀྱི་ཁམས་འདིར
འཇིིགས་རུང་གི་ངོ་གདོང་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་གཏད་དུ་ལངས་ནས
རོལ་དབྱངས་ནག་པོས་ཁྱེད་ཀྱི་མདུན་བསུ་སྐབས
གད་སྙིགས་ལ་འཐིམ་པའི་ཚེ་སྲོག་ཆུང་ཆུང་དེས་ཀྱང
ཁྱེད་ཀྱི་ཁྲག་སྦུག་ནང་ན་ཟུག་གཞན་ཞིག་དྲངས་སོང་བས
དེ་དུས་ང་ཡང་ངུས་པ་ཡིན
རི་ཚོགས་ཀྱི་མགོ་བོ་དུད་ཅིང
ནམ་ཟླ་སྐྱ་བོ་ཞིག་གིས་རྨི་ལམ་དཀྲོགས་དུས
སྨུག་ཁྲོད་ནས་རྒྱང་རིང་ལ་འཐེན་ཡོད་པའི་རྐང་ལམ་དེའི་ནང་ནས
ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་བཞག་ཡོད་པའི་ཁ་དོག་དེ་རུམ་བཞིན
ཞིག་རལ་དུ་གྱུར་བའི་སེམས་པ་དེ་དང་མཉམ་དུ
མུན་ནག་གི་འཇིག་རྟེན་གཞན་ཞིག་ལ་ཆས་འགོ་བརྩམས
༢༠༡༣-༦-༢༨

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Kunsang Dolma’s memoir

click to buy

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 67 other followers

%d bloggers like this: